BUDOP - Firma budowlana z Lublina
Firma budowlana z Lublina

Pozwolenie na budowę – formalności

Bez względu na skalę konstrukcji, czy jest to budowa, czy tylko rozbudowa, każdorazowo musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Procedura wymaga ta nie tylko zebrania odpowiedniej dokumentacji, ale i wykonania krok po kroku kilku działań. Poznajmy formalności, jakich musimy dopełnić przed rozpoczęciem budowy.

Czego musimy dopilnować, zanim rozpoczniemy budowę?

Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę jest wieloetapowa. Na początek należy sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący naszej działki lub, gdy takowego nie ma, wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Taką otrzymamy zwykle w ciągu 14 do 30 dni. Kolejny krok to zwykle konsultacja geodety, który może przeprowadzić badania geotechniczne. Wykona również mapę do celów projektowych z uwzględnieniem naszej inwestycji.

Następnie możemy przystąpić do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Możemy zakupić gotowy lub zlecić jego stworzenie. Należy pamiętać, że projekt budowlany musimy otrzymać w 4 egzemplarzach. Po jednym dla urzędu i nadzoru budowlanego i kolejne dwa dla nas, z których jeden będziemy musieli udostępnić kierownikowi budowy.

Składanie wniosku o pozwolenie na budowę

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, musimy oprócz wniosku na standardowym formularzu urzędowym – dostarczyć ściśle określoną dokumentację. Są to: projekt budowlany i ewentualne dodatkowe pozwolenia, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, decyzja o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów oraz warunki techniczne dostawy mediów. Kiedy nasz wniosek trafi do rejestru, urzędnicy sprawdzą projekt budowlany i zagospodarowania działki. Na wydanie decyzji mają 65 dni. W razie braków lub błędów w dokumentacji otrzymamy wytyczne jak usunąć nieprawidłowości.